Onze ANBI gegevens zijn:

 • Naam instelling
  Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser (VtW) Amsterdam
 • RSIN (unieke Kamer van Koophandel nummer)
  KvK nummer: 40531888
 • Contactgegevens
  Keizersgracht 334, 1016 EZ, Amsterdam
 • Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid
  • Dr. Rob van der Hulst, voorzitter, penningmeester ad interim
  • Mw. Mr. Manon Cremers, secretaris
  • Mr. Jasper Petit MBA, algemeen bestuurslid
  • Mw. E. van Gool-Leer, algemeen bestuurslid
  • Mw. Drs. Annemarie Schilder, algemeen bestuurslid
  • Matthijs Boeser, RA RV, administrateur

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun werkzaamheden.