Zondag 30 oktober 2016 heeft de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser haar 175 jarig jubileum gevierd.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_cde

Dankbaarheid voor de goede werken welke in deze 175 jaar zijn verricht, is uitgesproken in de H. Mis gevierd door Mgr. dr. Jan Hendriks in Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam. Capella Puellarum, een afvaardiging van de Kathedrale koorschool van Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo, heeft de H. Mis opgeluisterd met indrukwekkende muzikale ondersteuning.

De receptie werd voorafgegaan door een dankwoord en inleiding waarin de geschiedenis van de Vereeniging werd gedeeld met de genodigden. De directeur van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (www.opsolder.nl) heeft stilgestaan bij de geschiedenis van het museum en de zolderkerk, alsmede het schilderij “De Aanbidding”, welke door de Vereeniging in bruikleen is gegeven.

De viering van het 175 jarig jubileum is mede mogelijk gemaakt door medewerking van partners waar de Vereeniging de afgelopen jaren mee heeft samengewerkt.