Vul eerst onze quick scan in voordat u een donatie aanvraagt. Elk kwartaal beoordelen wij de scans.

Indien uw scan positief uitvalt, mag uw hier de aanvraag officieel indienen:

Door het inzenden van het aanvraagformulier geeft u toestemming aan de Vereeniging om de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen op te slaan en te verwerken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact te houden over het project. De bewaartermijn van deze gegevens is maximaal 5 jaar na afronding van het project of maximaal 5 jaar na afwijzing van de aanvraag. Dit in verband met de mogelijkheid van herhaalde aanvragen/donaties.

Projectaanvraag
beschrijf het project in maximaal 100 woorden
De doelstellingen van het project: wat moet er met het project bereikt worden?
Beschrijf de doelgroep van het project
Het aantal deelnemers of begunstigden van het project
Beschrijf de projectaanpak globaal, waaronder: aantal vrijwilligers; training vrijwilligers; aantal professionals; training/opleiding professionals
Als er sprake is van samenwerkingspartners of co-financiers, noteer dan hier de namen van deze organisaties

Maximum file size: 67.11MB

Optioneel, als de samenvatting toelichting behoeft.
Graag toevoegen in MS Word of PDF formaat (PowerPoint, Excel of ODT ook toegestaan)
Geef aan hoe u zelf het project gaat evalueren op basis van de gestelde doelen
Beschrijf hier de begroting en eventuele overige inkomsten voor dit project

Maximum file size: 67.11MB

Optioneel, als de begroting toelichting behoeft.
Graag toevoegen in MS Word of PDF formaat (PowerPoint, Excel of ODT ook toegestaan)

Maximum file size: 67.11MB

Voeg deze drie documenten toe, liefst in PDF formaat
Hoe bent u met VTW Amsterdam in contact gekomen? Heeft u al eerder contact gehad met VTW? Vermeld eventueel de VTW Amsterdam projectnummers.
Bezig met versturen